Voimat

Kauan sitten heimolaiset hylkäsivät Jumalansa ja kääntyivät Irlannin valloittaneen sudensurmaaja suvun puoleen, maallisista yleellisyyksistä lumoutuneena. Unohdettuja Jumalia apuun, pyysivät sudet. Ne luulivat ensin itkevänsä taivaalle turhaan, mutta saivat suuresti yllättyä muuan Jumalan, Sanansaattajan vastatessa heille. Jumala halusi tehdä sopimuksen susien kanssa, jotta nämä voisivat selviytyä itsekkäiden ihmisten maailmassa.

Te palvotte yksinomaan minua. Olette uskollisia ja ette koskaan hylkää minua. Annatte esikoispentunne minulle, vahvistaaksenne voimianne. Kuollessanne, sielunne ovat minun. Ne valjastetaan rekihevosen lailla uudelleen ja annetaan seuraaville sukupolvillenne käytettäväksi. Jotta en koskaan kuolisi, kuten toverini ennen teidän kutsuanne, te annatte uhrilahjoja. Ne pitäköön ystäväni hengissä ja minut sielujen ruhtinaana.

- Sanansaattaja.

Sudet tekivät sopimuksen Jumalan kanssa. Vaikka se oli tarkoitettu yksinomaan sukunsa selviämiseksi, se koski kaikkia maailmassa eläviä susia. Jokainen sai kyvyn muuttaa muotoaan ihmiseksi ja yhden voimista. Kaikki sudet eivät välttämättä tänäkään päivänä ole tietoisia kyvystään kommunikoida ja ajatella kuin ihminen, muodonmuutoksen lahjastaan tai salaperäisestä voimastaan.

Voimat eivät ole kovinkaan monimutkaisia. Ne toimivat käyttäjänsä osaamisen mukaan ja niitä on mahdollista myös kehittää hieman paremmaksi. Suuremman kehityksen aikaan saamiseksi, muutoksen on täytynyt tapahtua jo sukupolvien ajan. Voimat periytyvät vanhemmalta pennulle, mutta vain jos se sopii persoonallisuuden kanssa. Synkeä, kuolemasta nauttiva hahmo tuskin kasvattaa iloisena kukkia luonnonvoimalla.

Voimien kehitettävyys toimii seuraavanlaisesti. Jokaisessa voimassa on useampia eri käyttötapoja, joista vain yhtä voi kehittää paremmaksi kuin muita. Esimerkiksi Mielenvoimalla voi käyttää monipuolisemmin tulta (syöstä kidastaan, luoda tulirihmoja tmv.), mutta parantaminen ja mielienhallinta on toispuoleista.